subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Portálok, honlapok készítője: Technorigin Bt.

Mi kitaláljuk!         +36 1 3672 024     +36 30 1949 250

Mire lehet szüksége a világhálón való megjelenéshez... És megalkotjuk!

Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat

Az alkotasai.com webhely működtetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogokról, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelõ

Az adatok kezelője a Technorigin Bt.

2. A kezelt adatok köre

A honlapon esetlegesen a regisztrációt illetve egy űrlap kitöltését, küldését követően automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző program és az operációs rendszer típusa. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevõ fejhaszálók, valamint és az adatkezelő közöttii folyamatos kapcsolatot és közvélemény kutatást szolgálja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az esetlegesen megjelenő személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az alkotasai.com webhely a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a saját hirdetési felületeihez, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekől készült kimutatások publikálása a cégvezetõnek küldött kifejezett kérésre csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés idõtartama

A session ID adatok a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Az erakomjakftt.hu portál nem vállalja a feleősséget a feleltött és később a tárhelyröl törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresõoldal mûködtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelõ és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelõ nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleg törvényben előírt, kötelező utasításokra, amelyekre csak rendívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelõ az egyes hatósági adatkéréseí teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adatátadás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos joga, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezelésérõl a feltöltők tájékoztatást kérhetnek. A cégvezető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idejéről, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (Technorigin Bt. székhely: 1037 Budapest, Kiscelli köz 20.) és az adatkezeléssel összefüggõ éresítést ad, hogy kik és milyen okból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelõ elektronikus levélcímén kérhetõ.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését. A felhasználói adatok törléséhez a kérésre megadott adatokra is szükség van a tévedést kizáró azonosításhoz. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Cégünk a személyes adatokat az Internet.Eu Kft. szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az alkotasai.com tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelmérõl hatályos, érvényes törvényt vettük alapul.

9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegetõ eseményekrõl

Az Internet használatával együtt járnak különbözõ, a látogatót fenyegetõ veszélyek. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősitõ technólógia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt: vírus és kém program védelem, tűzfal.

10. Fontosbbs webcímek

Privátszférát eősítõ technógia Free Privacy Enhancing Technologies (http://wizards-of-os.org/index.php?id=554&L=3) Adatvédelmi információk &anbsp; Adatvédelmi biztos (http://abiweb.obh.hu/abi/) Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselõje (http://www.nmhh.hu/)

Technorigin Bt. | Kapcsolat | Honlap térkép | Adatkezelési irányelvek | ©2014 Technorigin Bt.